wie zijn wij

In de Ontmoetingskerk geloven we dat de Schepper van hemel en aarde een persoonlijk relatie met ons wil, ook al zijn we niet volmaakt. God houdt zoveel van mensen dat Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om de verbroken relatie te herstellen. Door Hem krijgt ons leven doel en zin. Bij Hem vinden we rust in ons vaak drukke leven.

We willen het voorbeeld van Jezus navolgen. De hulp die Hij ons aanbiedt door zijn Heilige Geest vinden we onmisbaar. We geloven dat we als volgelingen van Jezus elkaar nodig hebben: samen kunnen we de hoogte, lengte, breedte en diepte leren kennen van de liefde van Jezus. ( Ef. 3:18).

We willen graag vasthouden aan het betrouwbare verslag in de Bijbel van de komst van Jezus Christus naar de aarde; wat daaraan vooraf ging en wat voor impact dit kan hebben op je leven (1). Daarbij draait het niet in de eerste plaats om regels van mensen maar om de relatie met Hem en met elkaar. Zijn ‘veelkleurige wijsheid’ wordt juist zichtbaar in onze verscheidenheid (2).

In de regio Gorinchem bewegen we ons in het veld tussen PKN en Evangelisch. We weten ons verbonden met christenen wereldwijd.


Waar staan we voor? Wie zijn we?

(1) : Op veel manieren heeft Hij in de geschiedenis van zich laten horen en dat doet Hij nog steeds door mensen zoals jij en ik. Hij maakte zich bekend door personen als Noach, Abraham en zelfs door een heel volk, Israël. Uiteindelijk heeft Hij in de gedaante van een mens net als wij op deze aarde gewoond om hetzelfde te doorstaan als wij doen. Omdat Hij zuiver leefde is Hij in staat om onze verstoorde relatie met de schepper te herstellen. Hij biedt vergeving aan. Wie dit geschenk accepteert en zijn invloed aanvaardt mag de hulp en leiding van zijn Geest ervaren.

(2) : (Ef. 3: 10 NBG ) In de Ontmoetingskerk helpen we elkaar te ontdekken hoe. We vieren ons geloof in Hem, op zondagochtenden maar ook op andere momenten. We doen ons best om aandacht te geven aan elk individu en elkaar te helpen en aan te moedigen om te groeien in de relatie met de God van de Bijbel.  Jezus leerde ons dat elk schepsel kostbaar is: jong, oud, rijk, arm, eenvoudig of bestudeerd. Onder het kopje ‘activiteiten’ zie je hoe en wanneer we dit doen en voor welke doelgroep.