Alpha Youth

Samen eten, veel gezelligheid en een plaats voor al je vragen over het christelijke geloof


Wie: Jongeren van 15-21 jaar
Waar: Ontmoetingskerk
Wanneer: 10 avonden van sep-dec 2017, wekelijks op woensdag (18.30-21.00)

Contactpersoon
Lieske de Jong
0183-626786

After Alpha

Inhoudelijke en gezellige avonden waarop we met elkaar praten en nadenken over het christelijk geloof, afgewisseld met sociale activiteiten

Wie: Jongvolwassenen
Waar: Afwisselend bij iemand thuis
Wanneer: Donderdagavond van 19:30-21:30 uur van sep t/m juni, 2 keer per maand

Contactpersoon
Stephan van der Steen
0183-750339

Alpha cursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha!
Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou.

De Alpha-cursus start met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding, waarna we verder praten in kleinere groepen.

De cursus duurt tien weken en start in februari.

Voor verdere vragen kun je terecht bij:
Jent en Judith van der Vies
David en Carolien Antes
alphacursusgorinchem@gmail.com


Beth Moore (3 groepen)

Gespreksavonden/ochtenden met gebed en het bespreken van gemaakt huiswerk. Het thema is ’Kind van het licht’

Wie: Vrouwen vanaf 18 jaar

Groep 1: Op maandagavond
Rachel en Pascal 0183 636080/821256

Groep 2: Start in januari
Lieske de Jong 0183-626786

Groep 3: Reeds gestart
Anja Klijn 0183-626786

De leerlingen

Bijbelgespreksgroep. Dit seizoen leren we over Gods plan met het leven van Jona

Wie: Mensen met een verstandelijke beperking.
Waar: De Ontmoetingskerk
Wanneer: Elke tweede maandag van de maand van 19.30-20.30 van sep t/m mei

Contactpersoon
Adri Poppen
adri.poppen@gmail.com
0347-377351

Durf te dromen

Interactieve Bijbelstudie. Na een korte inleiding je geloof delen aan de hand van enkele vragen

Wie: Alle leeftijden
Waar: De Ontmoetingskerk
Wanneer: Begin oktober op maandagavond van 19:45 - 22:00, om de week

Contactpersoon
Aartje den Dikken
0183-624404

In gesprek met de bijbel

Thema: ’De hoop die in ons leeft’ (eerste brief van Petrus, boekje Evangelisch Werkverband)

Wie: (Jong) volwassenen
Waar: Almkerk
Wanneer: Woensdagavond, om de week

Contactpersoon
Ad Breedveld
ad.breedveld@hetnet.nl
0183-403605