Kennismaken of aansluiten bij de Ontmoetingskerk

Als Ontmoetingskerk geloven we dat de Bijbel ons leert dat we als volgelingen van Jezus elkaar nodig hebben. Als je verkennend bent in je geloof, of op zoek bent naar een gemeente dan legt deze folder uit op welke manieren jij betrokken zou kunnen zijn bij de Ontmoetingskerk.

Oriƫnterend?
Kom je voor het eerst of ben je al een poosje aan het oriĆ«nteren in de Ontmoetingskerk of deze Gemeente bij je past, dan ben je van harte welkom. Je bent niets verplicht en kunt onze diensten en open activiteiten meebeleven. Mocht je contact willen hebben, dan houden we graag het initiatief bij jou, om dit ontspannen te laten verlopen. Voor vragen of verdere informatie kun je contact opnemen met Ad Breedveld of Lieske de Jong. Zij maken beiden deel uit van de kerkenraad.
Ad (06 44 76 86 42), ad.breedveld@hetnet.nl
Lieske (06 49 78 20 09), dickenlieskedejong@gmail.com

Gastlid
Heb je na een tijdje het gevoel dat je verder wilt onderzoeken of de gemeente bij je past, dan kun je gastlid worden. Gastlid word je meestal voor een periode van een jaar. Je draait volledig mee in het  gemeenteleven, helpt bijvoorbeeld hier en daar mee en bezoekt de activiteiten. Als je gastlid wilt worden, dan willen we je graag wat beter leren kennen d.m.v. een ontmoeting. Je kunt dan contact opnemen met onze kerkelijk werker Wim Bevelander: wimbevelander@gmail.com

Lid
Als de Ontmoetingskerk de plek is die bij jouw leven past, hopen we dat je lid wilt worden. Dit betekent dat je je langdurig aan de gemeente verbindt en dit de plek wilt laten zijn vanwaar uit je wilt groeien, je leven wilt delen met anderen. Lid worden van de gemeente brengt heel mooie
verantwoordelijkheden met zich mee. Je wilt immers je leven, je tijd, je talenten en je middelen delen met anderen. Zo dien je God, verrijk je het leven van anderen en je eigen leven. Bij het delen van je tijd gaat het om de tijd die je geeft door deel te nemen aan activiteiten (zondagse diensten, maar ook door de weeks in bv. een gezamenlijke bijbelstudiegroep of vrijwilligerswerk in de gemeente). Bij talenten gaat het erom dat je de mogelijkheden, de capaciteiten die God in jou gelegd heeft, inzet voor de gemeente en de wereld om ons heen. Bij middelen gaat het om de fysieke middelen die God jou toevertrouwd heeft. Denk aan een vaste vrijwillige bijdrage om met elkaar de kerkgemeenschap en alle activiteiten die we ontplooien ook financieel te kunnen dragen. Maar ook je huis wat je gastvrij kunt openen voor anderen. Wil jij je duurzaam verbinden aan de Gemeente, dan kun je lid worden. Je kunt dan contact opnemen met Ad Breedveld of Wim Bevelander.