Een plek voor jong en oud, iedereen is welkom
Bezoek onze diensten iedere zondag om 10:30

Nieuwe voorganger / kerkelijk werker

Vanaf 1 juli 2020 is Ramon de Bonte onze nieuwe voorganger/kerkelijk werker. Hij gaat deel uit maken van de kerkenraad en zal zijn professionaliteit inzetten op de volgende terreinen: verkondiging en onderwijs, toerusting en coaching, ondersteunen van het jeugdwerk en het stimuleren van ons missionair zijn. We zijn blij dat hij onze kerk wil dienen en zijn kennis en ervaring met ons wil delen. Ramon is 31 jaar en is momenteel binnen de Protestantse Kerk landelijk en het Evangelisch Werkverband actief met het begeleiden van nieuwe kerkelijke missionaire initiatieven.


Vieringen +

De afgelopen weken hebben de kerkenraad en een aantal gemeenteleden nagedacht over nieuwe vormen van zondagse vieringen. Coronacrisis bracht het kerkelijk leven gedeeltelijk tot stilstand en liet ons opnieuw nadenken: Wat is de kern van kerk zijn? Wat is onze roeping tijdens deze crisis? We zijn ons wederom gaan bezinnen, want we willen terug naar de kern van kerkzijn.
De kern van kerkzijn bestaat uit o.a. vier aspecten:

1. God loven en prijzen
2. God en elkaar ontmoeten
3. Iets leren over God
4. Getuigen van Gods Koninkrijk 

God eren doen we onder meer in de vieringen door te zingen. Dat kan misschien een lange tijd niet op zondagochtend. Ook de ontmoetingen met elkaar waren helaas tot nu toe beperkt. We probeerden dat alles te ondervangen met de livestream en de Vlogs en het was fijn om te horen dat gemeenteleden daar veel aan hebben. Toch is de kerk te kostbaar om alleen maar over te laten aan filmpjes. Daarom willen we de komende twee maanden experimenteren met een nieuwe vorm van vieren: Vieringen+. Een zondagse korte viering met extra ruimte voor onderlinge ontmoeting (vanuit huis of in de kerk) en ook nog Coronaproof. In de eerstvolgende Schakel zal een artikel verschijnen waarin we het één en ander uitgebreid toelichten. 

We starten met fysieke diensten

We gaan bijeenkomsten in kleine setting weer opstarten. Raadpleeg de agenda, en maak een reservering als je bij de zondagse dienst wilt zijn. 

Ben je nieuw? Je hoeft je niet aan te melden: voor jou houden we altijd een plaats vrij.

De zondagse diensten zijn ook te volgen  via een wekelijkse link naar YouTube. Stuur een e-mail naar ontmoetingsnieuws@veggorinchem.nl als je ook een link wilt ontvangen.

Bijbelstudie: Terug naar de Kern

Dinsdag 7 juli om 20:00 uur starten we met studie-avonden onder leiding van Ramon en Wim rondom het thema 'terug naar de kern'. 

Wat is de kern van kerk-zijn? Zijn dat de filmpjes of vieringen op zondagmorgen, of is er meer? In het Bijbelboek Handelingen staan mooie kernachtige beschrijvingen van kerk-zijn. Tijdens de studie-avonden gaan we terug naar de vroege kerk in Handelingen. Wat was hun geheim?  Wat kunnen wij leren van de vroege kerk? Hoe kunnen wij deze lessen praktisch toepassen in de Ontmoetingskerk? Wil je meedoen? Wees welkom! Meld je wel even aan via ramondebonte@gmail.com.

Jaarthema Leven in het Koninkrijk

Startzondag 25 september, om 10:30

Op zondag 25 september starten we ons nieuwe seizoen met een ontbijbuffet om 9:30 in de Ontmoetingskerk.
Aansluitend start er een korte dienst (10:30) en zal Wim Bevelander ons meenemen mbv beeld en geluid naar verwondering over Gods Schepping en Koninkrijk.
Na de dienst ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekker. Deze dienst mag je niet missen!

Ben jij een schaap met 5 poten ?

Gezocht: werkers in de wijngaard voor een veelkleurige gemeente

Omdat wij denken dat het schaap met de 5 poten niet bestaat, zoeken wij 2 parttime kerkelijk werkers / voorgangers die samen met de vele vrijwilligers onze gemeente willen toerusten en opbouwen. Speciale aandacht willen wij geven aan jongeren, pastoraat en missionair werk.

Wil jij Jezus in je hele leven volgen? Ben jij initiatiefrijk, heb je hart voor veel verschillende soorten mensen en zou je onderdeel van dit team willen zijn?
Bel dan met Matthias van Halem, 06-11277999